Retreats

Fysika Faroun, de natuur heelt.

Samen met Peter Brinkman ontwikkelde ik een moderne versie van Fysika Faroun.
Op het Griekse eiland Lefkas in Nederland, Bretagne en mogelijk ook in Uruguay en Peru organiseren we
meerdaagse persoonlijke ontwikkelings sessies.

Fysika Faroun is in de basis een persoonlijk transfomatie proces. Wie het proces doorloopt,
ontwikkelt een nieuwe levensvisie. Vaak gaat die gepaard met fundamentele veranderingen in levensstijl
en keuzes op professioneel gebied.

Fysika Faroun betekent: de natuur heelt. Het is een pragmatische denk- en handelswijze
gericht op het versterken van levensenergie ofwel thumos. Fysika Faroun is van oorsprong oud Grieks
en heeft wortels in de culturen daarvoor.

Door onze 5 zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven en tasten, met voldoende regelmaat en intensiteit
in contact te brengen met de 4 elementen; water, vuur, aarde en lucht, verbinden we onze 3 bewustzijnstoestanden; hoger bewustzijn, dagelijks bewustzijn en onderbewustzijn. Daardoor synchroniseert onze mannelijke-vrouwelijke dualiteit en gaat onze thumos maximaal stromen.

Wie zijn of haar thumos voluit voelt stromen, is gezonder, meer in evenwicht, creatiever en gelukkiger.
Persoonlijke problemen worden gemakkelijker doorschouwd en omgezet in nieuw positief perspectief.

Kijk voor meer informatie op de Fysika Faroun website.
Of neem contact op via het onderstaande formulier.